Sa Vama
25 godina


Metalni elementi za oplatne sisteme šalovanja

Proizvodnja pomoćne opreme za šalovanje, stezači za stub za oplatni sistem, ramovi na izvlačenje, skele, itd...